Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars Rīgā 2019.gadā (vecuma grupā15-64)

Salīdzinājums ar kopējo iedzīvotāju skaitu Rīgā vecuma grupā 15-64

Nākošā datu atjaunošana CSP - 24.02.2021.

A A A
teksta versija
A A A