Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars Rīgā (2019.gada sākumā)

Salīdzinājums ar Latviju kopumā

CSP datu atjaunošanu veikusi - 28.05.2020.

A A A
teksta versija
A A A