Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms no budžeta ieņēmumiem (2018.gada beigās)

Rīgas pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A