Pašvaldības ilgtermiņa parādsaistību pamatsummu kopapjoms no budžeta ieņēmumiem (2019.gada beigās)

Rīgas pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats

A A A
teksta versija
A A A