Aptauja „Par apzinātajām problēmām sagatavošanas grupā bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguves uzsākšanai”

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļa
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A