BAS “Daugavgrīva" metāntenku saimniecības attīstības scenāriju finanšu analīze

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA "Ernst & Young Baltic"
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV15 Laba vides kvalitāte
A A A
teksta versija
A A A