Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai

A A A
teksta versija
A A A