Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA „NK Konsultāciju birojs”
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
A A A
teksta versija
A A A