Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns, 2015

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
E. Daniševska birojs
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
A A A
teksta versija
A A A