Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas vadlīnijas

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA „Publiskās pārvaldes konsultācijas”
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
A A A
teksta versija
A A A