Rīgas pilsētas specifikai atblistoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
SIA ''Grupa93''
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
A A A
teksta versija
A A A