Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma starta projekta satiksmes organizācijas principiālo risinājumu priekšlikumu izstrādāšana projektēšanas uzdevuma precizēšanas vajadzībām

A A A
teksta versija
A A A