Skiču projekta un IVN ziņojuma izstrāde Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posmam

A A A
teksta versija
A A A