Skolēnu fiziskā aktivitāte un sporta stundu kavējumu iemesli

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļa
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A