Attīstības plānošanas dokumenti

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Rīgas Attīstības plānošanas dokumentu veidiem. Lai atvieglotu meklēšanu, dokumentus ir iespējams atlasīt pēc  gada, nozares, vieda un pēc pasūtītāja. Daļa dokumentu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Politikas plānošanas dokumenti ietver:

 • * Pamatnostādnes - dokuments, kas nosaka jaunus vidēja termiņa attīstības virzienus nozaru politikās
 • * Plāns - dokuments politikas (pamatnostādņu) ieviešanai, pamatnostādņu vietā vai augstākas institūcijas dotā uzdevuma izpildei.
 • * Koncepcija - dokuments, kas norāda uz  problēmām, to risinājumiem noteiktu  nozaru politiku īstenošanā.

 

Institūcijas vadības dokumenti ietver:

 • * Darbības stratēģija - dokuments, kas atspoguļo informāciju par situāciju institūcijas pārvaldītajās politikas jomās kopumā.
 • * Darbības plāns - dokuments, darbības plāns, kas tiek izstrādāts vienam gadam. 

 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ietver: Teritorijas un tematiskos plānojumus, Lokālplānojumus, Pašvaldības attīstības stratēģijas un programmas un Detālplānojumus.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz izmantoto dokumentu un izstrādātāju ir obligāta!

 

Politikas plānošanas dokumenti

Institūciju vadības dokumenti

 • Darbības plāns
 • Darbības stratēģija

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

 • Teritorijas plānojumi
 • Lokālplānojumi
 • Tematiskie plānojumi
 • Pašvaldības attīstības programmas
 • Pašvaldības attīstības stratēģijas
 • Detālplānojumi
A A A
teksta versija
A A A