Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam pilnveidoto projektu prezentācija

A A A
teksta versija
A A A