Statistika

Šajā sadaļā ir pieejami dati par Rīgu

  • Iedzīvotāju skaits Rīgā 2020. gada sākumā: 627 487 (CSP datu atjaunošanu veikusi - 28.05.2020)

 

  • Iekšzemes kopprodukts Rīgā, 2017.gads, faktiskajās cenās: 14 358 558 tūkst.EUR

 

  • Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, 2017.gads: 22 458 EUR (nākošā datu atjaunošana CSP - 28.12.2020)

Datu avots: LR CSP

A A A
teksta versija
A A A