Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide RV15 Laba vides kvalitāte
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze Ekonomika PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde - īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējums Pilsētvide RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns Pilsētvide M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Working4Talent Human Capital and Innovation. Ziņojums Ekonomika M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika