Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats