Pārlekt uz galveno saturu

Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā

Pētījuma veicējs
SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”
Kategorija
Veikšanas laiks
Mērķis
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis