Pārlekt uz galveno saturu

Par portālu

Datu bāzes izveidi un uzturēšanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās uzraudzības nodaļa, kuras galvenais uzdevums ir īstenot Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Rīgas Attīstības programmas uzraudzību un novērtēšanu (monitoringu) un pētīt pilsētas sociālekonomiskos procesus. Lai veiksmīgāk nodrošinātu monitoringu, ir izveidota datubāze www.sus.lv, kurā ir ietvertas vairākas sadaļas:

Mērķi – šeit apskatāmi Stratēģijā un Programmā definētie Rīgas ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, tos raksturojošie rādītāji un novērtējums laika griezumā

Statistika – pieejami dažādi dati un diagrammas nozaru griezumā par Rīgu (datu avoti: Centrālā statistikas pārvalde, LURSOFT u.c.)

Apkaimes – iespējams aplūkot ekspertu sniegto vērtējumu tabulas un kartes veidā par dzīves kvalitāti (23 pakalpojumu jomām) Rīgā apkaimju griezumā, kā arī iepazīties ar iedzīvotāju apmierinātības rādītājiem par Rīgas pilsētas sniegtajiem pakalpojumiem 

Pētījumi – apkopoti Rīgas domes iestāžu un struktūrvienību veiktie pētījumi. Daļa pētījumu ir publicējami un pieejami internetā, savukārt, ja pētījums nav publicējams, ir norādīta iestāde vai kontaktpersona pie kuras tas atrodas.

Prezentācijas – pieejamas prezentācijas par galvenajiem Rīgu raksturojošamiem rādītājiem angļu un latviešu valodā PowerPoint formātā, lai jebkurš interesents nepieciešamības gadījumā varētu izkopēt sev vajadzīgo slaidu un izmantot to savā prezentācijā

Datubāze sniedz būtisku ieguldījumu mūsu darba optimizēšanā, jo vienkopus ir pieejami dati par Rīgu, kas jau ir ievietoti diagrammās, kā arī iespējams novērtēt, vai Rīgas pilsēta virzās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ceram, ka arī Jums noderēs šī informācija.

Privātuma politika – https://sus.lv/sikdatnes

Ja ir kādi ierosinājumi, kā uzlabot datubāzi, droši ziņojiet!