Pārlekt uz galveno saturu

2016.gada 20.decembrī, Rīgas dome (RD) ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) ieviešanu.

Rīgas dome 2016.gada 20.decembrī ar lēmumu Nr.4643 apstiprināja 2015.gada pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu.

Šis ir otrais pārskats pēc jauno Rīgas attīstības plānošanas dokumentu  –  Stratēģijas un Programmas apstiprināšanas (Stratēģija un Programma tika apstiprinātas 2014.gada pavasarī), savukārt kopumā devītais Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros sagatavotais pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.

Pārskata informatīvais raksturs un vienkāršības princips ļauj jebkuram interesentam iepazīties ar paveikto Rīgā pārskata gadā.

Pilnais pārskata teksts ir pieejams vietnes www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”, kur atrodama arī ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.