Pārlekt uz galveno saturu

Ozona gada vidējā koncentrācija Rīgā, μg/m3

Datu avots: RD Mājokļu un vides departaments
* tehnisku iemeslu dēļ novērojumu skaits mazāks par 50% gadā 2010.gadā mērījumu stacijā Tvaika ielā un 2015.gadā Kr. Valdemāra ielā
**mērījumu stacija Kantora ielā uzsāka darbu 2.maijā 2018.gadā, mērījumu periods 8 mēneši

Benzola koncentrācija gaisā Rīgā, μg/m3

Datu avots: Mājokļu un vides departaments

* tehnisku iemeslu dēļ novērojumu skaits mazāks par 50% gadā 2010.gadā mērījumu stacijā Tvaika ielā, 2011.gadā Kr. Valdemāra ielā, 2018.gadā Brīvības ielā, 2019.gadā un 2020.gadā Maskavas ielā

** Kantora ielā 32 uzsāka darbu 2.maijā 2018.gadā, mērījumu periods 8 mēneši

***Kantora ielā 32 uzsāka darbu 7.septembrī 2019.gadā, mērījumu periods 4 mēneši

Daļiņu PM10 gada vidējās koncentrācijas Rīgā, μg/m3

Datu avots: Mājokļu un vides departaments

* tehnisku iemeslu dēļ novērojumu skaits mazāks par 50% gadā 2015.gadā novērojumu stacijā Kr. Valdemāra ielā un 2018.gadā Brīvības ielā

** Kanotra iela 10 PM10 uzsāka darbu 7.septembrī 2019.gadā. mērījumu periods 4 mēneši

Sēra dioksīda gada vidējā koncentrācija Rīgā, μg/m3

Datu avots: RD Mājokļu un vides departaments

* tehnisku iemeslu dēļ novērojumu skaits mazāks par 50% gadā.

** turpmāk sēra dioksīda koncentrāciju mērīs Mīlgrāvja ielā 10

***uzsāka darbu 2.maijā 2018.gadā, mērījumu periods 8 mēneši