Pārlekt uz galveno saturu

Daļiņu PM10 gada vidējās koncentrācijas Rīgā, μg/m3

Datu avots: Mājokļu un vides departaments

* tehnisku iemeslu dēļ novērojumu skaits mazāks par 50% gadā 2015.gadā novērojumu stacijā Kr. Valdemāra ielā un 2018.gadā Brīvības ielā

** Kanotra iela 10 PM10 uzsāka darbu 7.septembrī 2019.gadā. mērījumu periods 4 mēneši

Svars
-3