Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināts aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2017.-2019.gadam

Rīgas dome 2017.gada 4.jūlijā ar lēmumu Nr.8 apstiprināja aktualizēto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu un Investīciju plānu 2017.–2019.gadam. Attīstības programmas rīcības un investīciju plāni tiek aktualizēti ikgadēji atbilstoši Rīgas pašvaldības iestāžu iesniegtajai informācijai.

Rīcības plānā ietverta informācija par plānotajām darbībām un pasākumiem, kurus veiks pašvaldība atbilstoši Attīstības programmā definētajiem deviņpadsmit rīcības virzieniem.

Investīciju plānā atspoguļoti investīciju projekti, kurus plānots sākt realizēt pašvaldībā no 2017.-2019.gadam. Attīstības programmas investīciju plānā ir izdalīta atsevišķa sadaļa integrēto teritoriju investīcijām (turpmāk – ITI). Izvirzītās projektu ieceres, t.sk. ITI, paredz investīcijas uzņēmējdarbības atbalstam un investīciju piesaistei, degradēto teritoriju revitalizācijai un pielāgošanai saimnieciskai darbībai, nodarbinātības, energoefektivitātes pasākumu veicināšanai, videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai, pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras pilnveidošanai un vispārējās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai. Liela vērība tiek piešķirta arī kultūras infrastruktūras attīstībai tamdēļ, bez pašvaldību projektiem Investīciju plānā tiek iekļauti arī ar valsts pārraudzībā esošie projekti.

Pielikums Izmērs
Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (1 MB) 1 MB
Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (1.1 MB) 1.1 MB