Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināts aktualizētais Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par periodu no 2014. līdz 2016.gadam

Rīgas dome 2017.gada 4.jūlijā ar lēmumu Nr.7 apstiprināja aktualizēto Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par periodu no 2014. līdz 2016.gadam.

Šis ir izvērsts Stratēģijas ieviešanas uzraudzības pārskats par periodu no 2014. līdz 2016.gadam. Tas sniedz informāciju par Rīgas pilsētas ilgtermiņa mērķu virzību un rīcības virzienu progresu izvērtējamā laika posmā. Pārskats ir veidots kā informatīvs ziņojums, kas sniedz iespēju jebkuram interesentam iepazīties ar Rīgas pilsētas pašvaldības kopējo progresu stratēģisko uzstādījumu sasniegšanā pārskata perioda ietvaros.

Pielikums Izmērs
Trīs gadu pārskats (13.88 MB) 13.88 MB