Pārlekt uz galveno saturu

Iepriekšējo plānošanas periodu Attīstības programmas, Stratēģija, rīcības un investīciju plāni

Pielikums Izmērs
Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam (14.14 MB) 14.14 MB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 28.04.2021.lēm.Nr.578) (549.37 KB) 549.37 KB
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (811.06 KB) 811.06 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 15.07.2020.lēm.Nr.595) (1.34 MB) 1.34 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.61 MB) 1.61 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (810.14 KB) 810.14 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 25.09.2019 lēm. Nr.2591) (2.14 MB) 2.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 25.09.2019. lēm. Nr.2591) (875.07 KB) 875.07 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 27.03.2019 lēm. Nr.2125) (1.28 MB) 1.28 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 27.03.2019. lēm. Nr.2125) (913.91 KB) 913.91 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.g. (ar groz. RD 23.05.2018 lēm. Nr.1231) (1.83 MB) 1.83 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.12 MB) 1.12 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.46 MB) 1.46 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 04.07.2017. lēm.Nr. 8) (1 MB) 1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 04.07.2017. lēm.Nr. 8) (1.1 MB) 1.1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (2016) (RD 27.09.2016. lēm.Nr. 4284) (2.08 MB) 2.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2016.-2018.gadam (RD 27.09.2016. lēm.Nr. 4284) (445.57 KB) 445.57 KB
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (RD 27.09.2016. lēm (1.18 MB) 1.18 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (RD 16.02.2016. lēm.Nr. 3493) (883.28 KB) 883.28 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (RD 16.02.2016. lēm.Nr. 3493) (1.84 MB) 1.84 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (1.56 MB) 1.56 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (4.17 MB) 4.17 MB
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam, 2010 (1.38 MB) 1.38 MB
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam I daļa, 2010 (1.19 MB) 1.19 MB
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam II daļa, Pašreizējās situācijas raksturojums, 2010 (11.79 MB) 11.79 MB