Pārlekt uz galveno saturu

M14 Tīra un zaļa pilsētvide

Vides kvalitāte tiešā veidā ietekmē cilvēka veselību, darba spējas un labklājību, tāpēc viens no pilsētas attīstības pamatmērķiem ir veselīga pilsētvide. Šī mērķa īstenošanā ietilpst dabas vērtību saglabāšana, kā arī degradētās vides atjaunošana un pilnveidošana.

Mērķi raksturojošie rādītāji

Gads
līdz 2009