Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru klientu aptauja par pakalpojumu kvalitāti Sociālie procesi
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja Sociālie procesi
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku aptauja Sociālie procesi
Dienas centra klientu informatīvās anketas rezultātu kopsavilkums Sociālie procesi
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” darbinieku un klientu aptauja, darbinieku darba procesa izvērtēšanai un ikgadējai nominēšanai Centrā un LD gada balvai Sociālie procesi
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” kvantitatīvā aptauja par pakalpojuma kvalitāti klientu piederīgajiem Sociālie procesi
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” kvantitatīvā aptauja par pakalpojuma kvalitāti klientiem Sociālie procesi
Iedzīvotāju aptauja "Sabiedrības integrācija Rīgā" Iedzīvotāji
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu un procesiem pilsētā", 2022 Pilsētas pārvaldība
Gala ziņojums izpētei par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma konceptuāliem risinājumiem publiskā transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem", 2021 RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālās teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu Vide
Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu sensoru tīklu Vide