Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Nosaukums Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam Vispārīgi
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam Vispārīgi
Detālplānojumi
Apstiprinātie tematiskie plānojumi
Spēkā esošie lokālplānojumi
Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums (+risinājumi) Infrastruktūra RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Rīgas attīstības programma 2014.-2020.gadam Vispārīgi
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam Vispārīgi