Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas attīstības plānošanas dokumenti: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam

Saskaņā ar Rīgas domes 2014. gada 27.maija lēmumu Nr.1173 (prot. Nr.30, 15.§) „Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam

Pielikums Izmērs
Rīgas domes 28.04.2021. lēmums Nr. 578 (128.48 KB) 128.48 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 28.04.2021.lēm.Nr.578) (549.37 KB) 549.37 KB
Investīciju plāns 2019.-2020.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (811.06 KB) 811.06 KB
Rīgas domes 06.08.2020.lēmums Nr.615 "Par Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu" (118.79 KB) 118.79 KB
Aktualizētais Rīgas AP 2014.-2020.g. Investīc. plāns 2019-2020 g.(RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (Groz.ar RD 15.07.2020.lēm.Nr.595) (1.34 MB) 1.34 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.61 MB) 1.61 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 19.06.2020. lēm. Nr.509) (1.08 MB) 1.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.gadam (RD 06.03.2020. lēm. Nr.47) (1.27 MB) 1.27 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 06.03.2020. lēm. Nr.47) (810.14 KB) 810.14 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 25.09.2019 lēm. Nr.2591) (2.14 MB) 2.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 25.09.2019. lēm. Nr.2591) (875.07 KB) 875.07 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2019.-2020.g. (RD 27.03.2019 lēm. Nr.2125) (1.28 MB) 1.28 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2019.-2020.gadam (RD 27.03.2019. lēm. Nr.2125) (913.91 KB) 913.91 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.g. (ar groz. RD 23.05.2018 lēm. Nr.1231) (1.83 MB) 1.83 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.12 MB) 1.12 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (RD 15.12.2017. lēm. Nr.642) (1.46 MB) 1.46 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2017.-2019.gadam (1 MB) 1 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2017.-2019.gadam (1.1 MB) 1.1 MB
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (4.72 MB) 4.72 MB
Rīgas attīstības programma 2014.-2020. gadam (14.14 MB) 14.14 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (2016) (2.08 MB) 2.08 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2016.-2018.gadam (445.57 KB) 445.57 KB
Investīciju plāns 2016.-2018.gadam pielikums Integrēto teritoriju investīciju (ITI) projektu ideju apraksti (1.18 MB) 1.18 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns (883.28 KB) 883.28 KB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (1.84 MB) 1.84 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (1.56 MB) 1.56 MB
Aktualizētais Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāns 2014.-2016.gadam (RD 21.04.2015. lēm. Nr.2491) (4.17 MB) 4.17 MB
Pašreizējās situācijas raksturojums (Pielikums Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.gadam) (7.72 MB) 7.72 MB
Vides pārskats (8.71 MB) 8.71 MB
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (245.18 KB) 245.18 KB
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības (1.27 MB) 1.27 MB
Rīgas domes 27.05.2014. lēmums Nr.1173 (51.29 KB) 51.29 KB