Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas attīstības programma 2022.-2027.gadam

-

Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Pielikums Izmērs
Rīgas attīstības programma 2022.-2027.gadam (16.32 MB) 16.32 MB