Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam

Paziņojums par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu

Rīgas dome paziņo, ka saskaņā Rīgas domes 2014. gada 27.maija lēmumu Nr.1173 (prot. Nr.30, 15.§) „Par Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Plānošanas dokumenti).

Plānošanas dokumentu izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs 67026079, mājas lapas adrese: www.rdpad.lv

Ar Plānošanas dokumentiem, Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par Plānošanas dokumentiem un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Plānošanas dokumentu Vides pārskatu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Stratēģiskās vadības pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00) un interneta vietnē www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas plānošanas dokumenti”. Informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iekļauta informatīvajā ziņojumā par Plānošanas dokumentiem.

Rīgas domes 27.05.2014. lēmums Nr.1173
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Rīgas attīstības programma 2014.– 2020.gadam (Pašreizējās situācijas raksturojums)
Vides pārskats
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Plānošanas dokumentu Vides pārskatu

Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam projektu kopsavilkums