Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par vides jomu

Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 11.novembrī norisinājās sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Prezentācijas:

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas tematiskās sanāksmes prezentācija

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija