Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs

11.decembrī tika rīkots Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) koordinatoru seminārs, kurā piedalījās vairāk kā 30 koordinatori/atbildīgās personas par SUS īstenošanu no dažādām Rīgas domes struktūrvienībām. Koordinatori tika iepazīstināti ar 2011. gada pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas 2010. – 2013. gadam uzraudzības sistēmas ieviešanu, tā rezultātiem,  informēti par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. g. aktualizācijas un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. g. izstrādes gaitu, kā arī iepazīstināti ar  Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu sistēmu.