Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Koncepts Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveidei Vide
Iedzīvotāju aptauja "Sabiedrības integrācija Rīgā" Iedzīvotāji
Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu sensoru tīklu Vide
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde Pilsētvide
Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Pētījums par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām Vide
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem", 2021 RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Gala ziņojums izpētei par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma konceptuāliem risinājumiem publiskā transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālās teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu Vide
Pētījums par pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas pilsētā, 2020 Pilsētvide
Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas vadlīnijas Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Pētījuma “Aptauja par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā” atskaite Pilsētvide
Metodikas izstrāde degradēto objektu un teritoriju identificēšanai Pilsētvide RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana