Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā,%

Datu avots: LR CSP

CSP datu atjaunošanu veikusi - 28.12.2020.

*novērtējums (Rīgas pašvaldības publiskais pārskats)