Pārlekt uz galveno saturu

Izglītojamo skaita dinamika interešu izgl. un profesionālās ievirzes izgl. programmās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta gadagrāmatas, Rīgas pašvaldības publiskie pārskati

Svars
-10