Pārlekt uz galveno saturu

Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem Rīgā 2020. gadā, %

Datu avots: LR CSP

CSP datu atjaunošanu veikusi - 24.02.2021.