Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Title Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. – 2022.gadam Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldības stratēģija 2018. - 2023.gadam Pilsētvide RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas pašvaldības meži Ārpus Rīgas pilsētas teritorijas Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam Vispārīgi
Rīgas attīstības programma 2010.-2013.gadam Vispārīgi
Detālplānojumi
Apstiprinātie tematiskie plānojumi
Spēkā esošie lokālplānojumi
Spēkā esošie lokālplānojumi
Rīgas kapsētu attīstības un apsaimniekošanas konceptuālais ziņojums Pilsētvide RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģija 2008.- 2013. gadam Pilsētas pārvaldība RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas Rīcības plāns 2012-2014 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas Pieminekļu aģentūra" darbības stratēģija 2014-2016 Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Rīgas pilsētas sporta attīstības pamatnostādnes 2012-2017 Pilsētas pārvaldība RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas