Pārlekt uz galveno saturu

„Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)

Pētījumu daļu rezultāti:

1. Sociālekonomisko aprēķinu daļa

Sociālekonomisko vērtību sistēmas izstrāde un vērtību noteikšana http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/4_SocEkon_dala/Aprekinu_veiksana_29.08.2016._2.pdf

2. Telpiskā un sociālā daļa

    Telpiskā un sociāla daļa KOPSAVILKUMS  http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/2_Telpiska_dala/Telpiska_un_sociala_dala%E2%80%93KOPSAVILKUMS.pdf

    Telpiskā un sociāla daļa kopsavilkums lēmumu pieņēmējiem http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/2_Telpiska_dala/Telpiska_un_sociala_dala_kopsavilkums_lemumu_pienemejiem.pdf

    Telpiskā un sociāla daļa DZĪVOKĻU NAMU KVARTĀLU ATLANTS http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/2_Telpiska_dala/Dzivoklu_namu_kvartalu_atlants.pdf

3. Vides daļa

     Putekļu daļiņu mērījumu rezultātu apkopojums http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/1_Vides_dala/RSU_Petijuma_PM10_PM2_5_apraksts_2016.pdf

     Vides trokšņa mērījumu rezultātu apkopojums http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/1_Vides_dala/RSU_Petijuma_troksnis_kopsavilkums_2016.pdf

     CO, CO2 un O3 mērījumu rezultātu apkopojums http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/1_Vides_dala/RSU_petijums_CO_CO2_un_O3_2016.pdf

4. Tehniskā daļa

    Ēku energoefektivitātes jautājumi klimata pārmaiņu draudu kontekstā http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/3_Tehniska_dala/Teh_kopa_gala.pdf

 Pielikumi

     RĪGAS PILSĒTAS SILTUMSALAS EFEKTA ATTĀLĀS IZPĒTES NOVĒRTĒJUMS http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/2_Telpiska_dala/PZR_Rigas_Siltuma_Sala_RS.pdf

  FOKUSGRUPU DISKUSIJU UN INTERVIJU ANALĪZE, INTERPRETĀCIJA, SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS Telpiskā un sociālā daļa http://www.arhitekts.riga.lv/images/stories/petijumi-diskusijas/rigas-klimats/2_Telpiska_dala/RPAB_socialas_un_telpiskas_sadalas_nosleguma_atskaite_Fokusgrupas_14.04.2016.pdf

Tiešā saite uz pētījumu: http://www.arhitekts.riga.lv/index.php/klimata-ietekme/petnieciska-dala/793-rigas-klimats-1

 

Kategorija
Veikšanas laiks
Pasūtītājs
Mērķis
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis