Pārlekt uz galveno saturu

Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte

Pētījuma veicējs
SIA "Metrum"
Kategorija
Veikšanas laiks
Mērķis
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm