Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Politikas plānošanas dokumenti
Nosaukums Kategorija Stratēģijas mērķis Dokuments
Rīgas pašvaldības meži Ārpus Rīgas pilsētas teritorijas Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā Meža apsaimniekošanas plāns 2018.-2026.gadam Pilsētvide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas kapsētu attīstības un apsaimniekošanas konceptuālais ziņojums Pilsētvide RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģija 2008.- 2013. gadam Pilsētas pārvaldība RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
Rīgas pilsētas sporta attīstības pamatnostādnes 2012-2017 Pilsētas pārvaldība RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību vadības stratēģija 2013-2017 Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2012-2017 Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014-2020 Pilsētas pārvaldība RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2014-2018 Pilsētas pārvaldība RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
Rīgas pilsētas darba ar jaunatni programma 2014-2018 Pilsētas pārvaldība RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalna teritorijas attīstības stratēģija Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras stratēģija 2008. – 2025.gada Pilsētas pārvaldība RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
Koncepcija "Ģimenei draudzīga Rīga" (2012) Pilsētas pārvaldība RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
Programma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā” 2012.-2021. gadam īstenošanai 2012.-2016. gadā Pilsētas pārvaldība RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
Rīgas sabiedriskā transporta attīstības koncepcija 2005-2018 Pilsētas pārvaldība PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija