Pārlekt uz galveno saturu

Vides pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Rīgas mobilitātes vīzija "Ceļā uz labāku ikdienas dzīvi" Pilsētvide
Koncepta dizains - Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukums Satiksme un transports
Koncepta dizains - Kristapa iela Pilsētvide
Koncepts Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveidei Vide
RPB īpašumā esošo zemes gabalu apbūves iespēju izpēte Pilsētvide
Klientu apmierinātības aptauja Pilsētvide
Rīgā ligzdojošo vistu vanagu populācijas monitorings Vide
Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas plāna viedai pilsētai 2014.-2020. gadam progresa ziņojumu par aprēķinātajām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām Rīgā no 2015. – 2020.gadam. Vide
Rīgas arhitektūras labāko darbu skate: “Aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā 2020. gadā" Pilsētvide
Rīcības plāns Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentu izvērtēšanai un pilnveidošanai resursu efektīvas pilsētvides un vides pārvaldībai Rīgas pilsētā un Rīgas metropoles areālā Pilsētvide
Rīgas pašvaldības policijas (RPP) 2021.gada darba rezultātu pārskats Gada pārskati
Gala ziņojums izpētei par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma konceptuāliem risinājumiem publiskā transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālās teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu Vide