Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas vadlīnijas

Pētījuma veicējs
SIA „Publiskās pārvaldes konsultācijas”
Veikšanas laiks
Mērķis
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība