Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Situācijas izpētes apkopojums par bērniem jaunatbraucējiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs Sociālie procesi
Rīgas dārzu un parku apmeklētāju apmierinātība 2022.gadā Pilsētvide
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izvērtēšana turpmāko plānošanas uzdevumu definēšanai Pilsētas pārvaldība
Kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" apmeklētāju apmierinātība 2022.gadā Pilsētvide
Atbalsta pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, izvērtējums Sociālie procesi
Plānotā meža kopšana un meža ainavu veidošana kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" mežā Vide
Kas traucē Rīgai kļūt par pieejamāko pilsētu Eiropā? Sociālie procesi
Piesārņojuma izpēte Trīsciemā Vide
Infrastruktūras attīstības kā līdzekļa saimnieciskās darbības sekmēšanai izvērtējums Infrastruktūra
Dzemdību distocijas ģenētisko un etiopatoģenēzes izpēte Sociālie procesi
Rīcības plāns Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentu izvērtēšanai un pilnveidošanai resursu efektīvas pilsētvides un vides pārvaldībai Rīgas pilsētā un Rīgas metropoles areālā Pilsētvide
Rīgas pašvaldības policijas (RPP) 2021.gada darba rezultātu pārskats Gada pārskati
Kohēzijas politikas nozīme un nākotnes perspektīvas metropoļu teritoriju un pilsētu stratēģiskajā plānošanā Pilsētas pārvaldība
Dienas centra klientu informatīvās anketas rezultātu kopsavilkums Sociālie procesi
Pacientu aptauja par pacientu pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus SIA “Rīgas 1. slimnīca” Sociālie procesi