Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētvide M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Laivinieku ielas no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi un satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte izbūves skiču projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Working4Talent Human Capital and Innovation. Report Ekonomika
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Pļavnieki Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Datu vākšana un analīze par 2010. gadā renovētās 21 skolas, kas līdzfinansētas no VARAM pārvaldītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), siltumpatēriņa izmaiņām, kā arī citām pašvaldības izglītības iestādēm Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Ēku pirmo stāvu izmantošanas un fasāžu raksturojuma izpēte Rīgas centra daļā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Gājēju un velosatiksmes plūsmu novērtējums Rīgas vēsturiskajā centrā Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas pilsētas ūdensapgādes urbumu, monitoringa, novērojumu, ģeoloģiskās kartēšanas urbumu, piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu vienotas datu bāzes izveide Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Ķengarags Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Torņakalnā revitalizācijas tehniski – ekonomiskais pamatojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Centrs Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm