Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Laivinieku ielas no Jaunciema gatves līdz Mangaļsalai, ieskaitot tiltu pār Audupi un satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte izbūves skiču projekts Satiksme un transports M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Working4Talent Human Capital and Innovation. Report Ekonomika
Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Datu vākšana un analīze par 13 renovētām daudzdzīvokļu mājām 2012.gadā, to siltumpatēriņa izmaiņām Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Datu vākšana un analīze par 2010. gadā renovētās 21 skolas, kas līdzfinansētas no VARAM pārvaldītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), siltumpatēriņa izmaiņām, kā arī citām pašvaldības izglītības iestādēm Infrastruktūra M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns Pilsētvide M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2010. gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Torņakalnā revitalizācijas tehniski – ekonomiskais pamatojums Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Rīgas pilsētas ūdensapgādes urbumu, monitoringa, novērojumu, ģeoloģiskās kartēšanas urbumu, piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu vienotas datu bāzes izveide Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Daugavas akvatorijas izpēte divu peldvietu izveidošanai Vide M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2011.gada publiskais pārskats Gada pārskati M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Pirmais progresa ziņojums par izpildi 2010. gadā Pilsētvide, Vide M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
Aptauja „ Kā jūties skolā?” Rīgas vispārizglītojošo skolu 7.klašu skolēniem Izglītība PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība