Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Dienas centra klientu informatīvās anketas rezultātu kopsavilkums Sociālie procesi
Koncepts Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveidei Vide
Aptauja Rīgas pašvaldības policijas darbinieku vidū Sociālie procesi
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu un procesiem pilsētā", 2022 Pilsētas pārvaldība
Koncepta dizains - Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas laukums Satiksme un transports
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem", 2021 RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
Vīzija un priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli zemu emisiju ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālās teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu Vide
Gala ziņojums izpētei par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām un blokķēdes tehnoloģijas pielietojuma konceptuāliem risinājumiem publiskā transporta sistēmā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde Pilsētvide
Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu sensoru tīklu Vide
Izpēte par integrēta, zemu emisiju ūdenstransporta attīstības potenciālu un iespējām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Vide
Pētījums par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām Vide
Stratēģija un priekšlikumi pretslīdes materiālu pielietošanai ielu kaisīšanā Rīgā, balstoties uz līdzšinējās prakses skaitlisko rādītāju statistiska apkopojuma un apstrādes ilglaicīgās sāls koncentrācijas augsnē noteikšanai Vide RV15 Laba vides kvalitāte
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanas uzraudzības sistēmas vadlīnijas Pilsētas pārvaldība RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība