Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumi

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Dzīvojamo rajonu apzināšana un inventarizācija Rīgas pilsētā dzīvojamo rajonu atdzīvināšanas (revitalizācijas) projekta ietvaros Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Robežietvara noteikšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pašvaldības iespējām revitalizēt dzīvojamo māju rajonus Pilsētvide PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
Būvniecības pārraudzības funkcijas un ar to saistīto procesu Rīgas pašvaldībā izvērtējums Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Dati par pašvaldības komercsabiedrību apsaimniekojamām ēkām 01.01.2008. Pilsētvide M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja 2008.gadā Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Analizēt bērnu bāreņu stāvokli skolās (juridiskais aspekts) Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Analizēt funkciju sadalījumu iespējas starp Rīgas Bāriņtiesu un sociālās palīdzības dienestu ģimenes atbalsta nodaļām Pilsētas pārvaldība M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
Skandināvijas un Krievijas tūristu intereses Rīgā Ekonomika PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanas sabiedriskās apspriedes anketa Pilsētvide M5 Veselīga un aktīva sabiedrība
Peldvietu un aktīvās atpūtas vietu labiekārtošanas sabiedriskās apspriedes anketa Pilsētvide M5 Veselīga un aktīva sabiedrība
Rīgas dzīvojamo ēku energoefektivitātes pirmsaudita vērtējums Pilsētvide M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
Rīgas mājokļu īpatnējās elektriskās slodzes – instruments energoefektivitātes paaugstināšanas plānošanai Pilsētvide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Labas prakses piemērs: piektdaļu enerģijas centralizētai siltumapgādei Zviedrijā saražo no atkritumiem Pilsētvide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Centralizētā aukstumapgāde - modernas pilsētas neatņemama infrastruktūras sastāvdaļa Infrastruktūra, Pilsētvide M14 Tīra un zaļa pilsētvide
Latvija – atjaunojamiem energoresursiem ļoti bagāta valsts Pilsētvide M14 Tīra un zaļa pilsētvide